Viola nephrophylla

Viola nephrophylla, Streambank Violet
Trail 135, Black Range, New Mexico
May 18, 2020    


© Robert Barnes 2018-2023